ออกแบบเว็บไซต์
ออกแบบเว็บไซต์
ออกแบบเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์
     
 
ออกแบบเว็บไซต์
ออกแบบเว็บไซต์
ออกแบบเว็บไซต์
ออกแบบเว็บไซต์
ออกแบบเว็บไซต์
ออกแบบเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์
ออกแบบเว็บไซต์
ออกแบบเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์
ออกแบบเว็บไซต์
 
ออกแบบเว็บไซต์
ออกแบบเว็บไซต์
ออกแบบเว็บไซต์
 
 

ออกแบบเว็บไซต์

 

 

รายละเอียดโครงการ


แค่ "คลิก" ก็มีรายได้
โดยหลักการโปรโมทเว็บไซต์ (SEO : Search Engine Optimization) และ การวางแผนเพื่อปรับแต่ง SEO Onpage
 วัน เวลา
9 ธันวาคม 2555 เวลา 09.30-10.30 น.
ห้อง 9202 อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
 กลุ่มเป้าหมาย

ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา บุคคลทั่วไป

ผู้เข้าร่วมอบรม 100 ท่าน :: วิทยากร 1 ท่าน
วัตถุประสงค์
        1. ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับความรู้และความเข้าใจในหลักการโปรโมทเว็บไซต์ (SEO:Search Engine Optimization)
        2. ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะสามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปใช้เพื่อการวางแผนและปรับแต่ง SEO Onpage เบื้องต้นได้

ขอขอบพระคุณผู้บริหารวิทยาลัย, ดร.โอภาส กิจกำแหง คณบดีคณะบริหารธุรกิจ,
ดร. สุรางค์ บุญยะพงศ์ไชย, อ.ภารวี ศรีกาญจน์ และอาจารย์ประจำสาขาทุกท่าน
ที่เอื้อเฟื้อและให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ขอบคุณผู้เข้าร่วมสัมมนาทุก ท่านๆ ค่ะ

ภาพบรรยากาศการอบรม
ออกแบบเว็บไซต์ สอนการใช้งานเว็บไซต์ สร้างเว็บออนไลน์ด้วย opencart
ต้องขออภัย มา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ ที่ภาพบรรยากาศการอบรมมีเพียงภาพเดียว เกิด Accident ใน SD Card


ออกแบบเว็บไซต์
 
 
 
Website Service Internet Marketing Service Maintenance Service
ออกแบบเว็บไซต์
ออกแบบเว็บไซต์

ห้ามมิให้ผู้ใด Copy บทความ และรูปภาพของทางเราโดยมิได้รับอนุญาตจากทีมงานหากพบเจอดำเนินคดีตามกฎหมายทันที ยกเว้นการแชร์ทาง Social Media

ออกแบบเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์