ออกแบบเว็บไซต์
นไลน์ด้วย opencart
ออกแบบเว็บไซต์ นไลน์ด้วย opencart ออกแบบเว็บไซต์ นไลน์ด้วย opencart ออกแบบเว็บไซต์ นไลน์ด้วย opencart ออกแบบเว็บไซต์ นไลน์ด้วย opencart ออกแบบเว็บไซต์ นไลน์ด้วย opencart ออกแบบเว็บไซต์ นไลน์ด้วย opencart ออกแบบเว็บไซต์ นไลน์ด้วย opencart ออกแบบเว็บไซต์ นไลน์ด้วย opencart ออกแบบเว็บไซต์
     
 
ออกแบบเว็บไซต์
ออกแบบเว็บไซต์
ออกแบบเว็บไซต์
ออกแบบเว็บไซต์
ออกแบบเว็บไซต์ สอนการใช้งานเว็บไซต์ สร้างเว็บออนไลน์ด้วย opencart
ออกแบบเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ สอนการใช้งานเว็บไซต์ สร้างเว็บออนไลน์ด้วย opencart ออกแบบเว็บไซต์
ออกแบบเว็บไซต์
ออกแบบเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ สอนการใช้งานเว็บไซต์ สร้างเว็บออนไลน์ด้วย opencart ออกแบบเว็บไซต์
ออกแบบเว็บไซต์
 
ออกแบบเว็บไซต์
ออกแบบเว็บไซต์
ออกแบบเว็บไซต์
 
 

ออกแบบเว็บไซต์

 

 

อบรมการใช้และสร้างเว็บไซต์ออนไลน์

 
รายละเอียดหลักสูตร

E-Commerce website for Business
ระบบ CMS และการใช้งานในด้านธุรกิจให้เกิดยอดขาย และประสบความสำเร็จในธุรกิจรวมถึงให้ผู้อบรมเข้าใจ
หลักการปรับแต่งเว็บไซต์
ให้รองรับ SEO จากระบบ E-Commerce เบื้องต้น
 วัน เวลา
19-20 มิถุนายน 2555
อุทยานการเรียนรู้ TK Park (Central world)
ณ ห้องอบรม IT Workshop 1 ชั้น 8
 กลุ่มเป้าหมาย เยาวชนอายุ 15 ปีขึ้นไปและบุคคลทั่วไป
เนื้อหา ในการอบรมการใช้ การพัฒนาโปรแกรมเว็บไซต์สำเร็จรูป Opencart หรือเว็บไซต์ระบบตระกร้า ทำให้ผู้เรียนมีความพึงพอใจระดับมาก เพราะทางเราสอนให้สามารถนำไปสร้างได้จริง และสอนเครื่องมือที่ใช้งานง่ายๆ ด้วย Tool ต่างๆโปรแกรมที่พร้อมด้วยสมรรถนะในการใช้งานระดับยูเซอร์ มาดูบรรยากาศกันค่ะ
ผู้เรียน 27 ท่าน :: วิทยากร 1 ท่าน และผู้ช่วยวิทยากร 2 ท่าน
นไลน์ด้วย opencart
นไลน์ด้วย opencart
ท่านวิทยากร
นไลน์ด้วย opencart
นไลน์ด้วย opencart
นไลน์ด้วย opencart
นไลน์ด้วย opencart
นไลน์ด้วย opencart
นไลน์ด้วย opencart
นไลน์ด้วย opencart
นไลน์ด้วย opencart
นไลน์ด้วย opencart
นไลน์ด้วย opencart


ออกแบบเว็บไซต์
 
 
 
Website Service Internet Marketing Service Maintenance Service
นไลน์ด้วย opencart
ออกแบบเว็บไซต์

ห้ามมิให้ผู้ใด Copy บทความ และรูปภาพของทางเราโดยมิได้รับอนุญาตจากทีมงานหากพบเจอดำเนินคดีตามกฎหมายทันที ยกเว้นการแชร์ทาง Social Media

ออกแบบเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์