ออกแบบเว็บไซต์
นไลน์ด้วย opencart
ออกแบบเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ สอนการใช้งาน opencart ออกแบบเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ สอนการใช้งาน opencart ออกแบบเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ สอนการใช้งาน opencart ออกแบบเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ สอนการใช้งาน opencart ออกแบบเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ สอนการใช้งาน opencart ออกแบบเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ สอนการใช้งาน opencart ออกแบบเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ สอนการใช้งาน opencart ออกแบบเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ สอนการใช้งาน opencart ออกแบบเว็บไซต์
     
 
ออกแบบเว็บไซต์
ออกแบบเว็บไซต์
ออกแบบเว็บไซต์
ออกแบบเว็บไซต์
ออกแบบเว็บไซต์ สอนการใช้งานเว็บไซต์ สร้างเว็บออนไลน์ด้วย opencart
ออกแบบเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ สอนการใช้งานเว็บไซต์ สร้างเว็บออนไลน์ด้วย opencart ออกแบบเว็บไซต์
ออกแบบเว็บไซต์
ออกแบบเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ สอนการใช้งานเว็บไซต์ สร้างเว็บออนไลน์ด้วย opencart ออกแบบเว็บไซต์
ออกแบบเว็บไซต์
 
ออกแบบเว็บไซต์ สอนการใช้งาน opencart
ออกแบบเว็บไซต์
ออกแบบเว็บไซต์
 
 

ออกแบบเว็บไซต์

 

 

สอนการใช้งานเว็บไซต์

 
รายละเอียดหลักสูตร

สร้างเว็บไซต์ออนไลน์ด้วย Opencart
สอนทำเว็บไซต์ขายสินค้าและ การใช้งานด้วย Opencart เจาะลึกการปรับแต่งเว็บไซต์ให้รองรับการขึ้นอันดับ Google  เต็มรูปแบบ ( SEO ) เพิ่มขีดความสามารถของเว็บขายสินค้า ให้ตอบโจทย์สินค้าที่หลากหลาย
 วัน เวลา
17-18 พฤศจิกายน 2555
อุทยานการเรียนรู้ TK Park (Central world)
ณ ห้องอบรม IT Workshop
 กลุ่มเป้าหมาย เยาวชนอายุ 15 ปีขึ้นไปและบุคคลทั่วไปที่สนใจ
ผู้เรียน 26 ท่าน :: วิทยากร 1 ท่าน และผู้ช่วยวิทยากร 2 ท่าน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจวิธีการติดตั้งระบบ E-Commerce
2. เพื่อให้ผู้เรียนได้ทดสอบระบบ Auto Install CMS บน Server 
3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้งานระบบ E-Commerce ได้
4. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำระบบ E-Commerce ไปต่อยอดในด้านธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จ
5. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการปรับแต่งเว็บไซต์ให้รองรับ SEO จากระบบ E-Commerce เบื้องต้นได้
สร้างเว็บไซต์ออนไลน์ด้วย Opencart  (Course Outline)
1. แนะนำเทคโนโลยีใหม่ ด้วยระบบ Auto Install CMS บน Server ติดตั้งภายในไม่ถึง 1 นาที
2. ทำความรู้จักระบบ E-Commerce เบื้องต้น
3. ความแตกต่างระหว่างเว็บสำเร็จรูปที่ให้บริการ กับ ระบบ E-Commerce CMS
4. เรียนรู้ความสำคัญของการให้ เครดิตผู้พัฒนา ที่มองข้ามกัน
5. ตัวอย่างระบบ E-Commerce ที่เป็นระบบ CMS ชื่อดังที่ใช้กัน
6. แนะนำระบบ CMS แต่ละเจ้า
7. รู้จักการใช้งาน Server เบื้องต้นโดย DirectAdmin Control Panel
8. รู้จักการ Upload File ขึ้น Server จริงผ่านโปรแกรม FileZilla
9.เรียนรู้วิธีการติดตั้งระบบ E-Commerce บน Server จริง
10.การตั้งค่าระบบเบื้องต้นหลังจากการติดตั้ง
11.ตั้งค่าหมวดสินค้า และ สินค้า
12.ตั้งค่าส่วนเสริม
13.การตั้งค่าเกี่ยวกับงานขาย
14.การเข้าดูรายงาน
15.การสร้าง Sitemap อัตโนมัติผ่านระบบ E-Commerce
16.วิธีการยืนยันตัวตนการเป็นเจ้าของเว็บไซต์ ผ่าน Google Webmaster Tools
17.การเพิ่ม Sitemap ใน Google Webmaster Tools
         ทดลองทำจริง
    1.จัดวาง Layout เว็บไซต์
    2.เพิ่มหมวดหมู่สินค้า
    3.เพิ่มสินค้า
    4.เซท Option และรายละเอียดของสินค้าตามตัวอย่าง
ภาพบรรยากาศการอบรม
ออกแบบเว็บไซต์ สอนการใช้งานเว็บไซต์ สร้างเว็บออนไลน์ด้วย opencart
ออกแบบเว็บไซต์ สอนการใช้งานเว็บไซต์ สร้างเว็บออนไลน์ด้วย opencart
ออกแบบเว็บไซต์ สอนการใช้งานเว็บไซต์ สร้างเว็บออนไลน์ด้วย opencart
ออกแบบเว็บไซต์ สอนการใช้งานเว็บไซต์ สร้างเว็บออนไลน์ด้วย opencart
ออกแบบเว็บไซต์ สอนการใช้งานเว็บไซต์ สร้างเว็บออนไลน์ด้วย opencart
ออกแบบเว็บไซต์ สอนการใช้งานเว็บไซต์ สร้างเว็บออนไลน์ด้วย opencart
ออกแบบเว็บไซต์ สอนการใช้งานเว็บไซต์ สร้างเว็บออนไลน์ด้วย opencart
ออกแบบเว็บไซต์ สอนการใช้งานเว็บไซต์ สร้างเว็บออนไลน์ด้วย opencart
ออกแบบเว็บไซต์ สอนการใช้งานเว็บไซต์ สร้างเว็บออนไลน์ด้วย opencart
ออกแบบเว็บไซต์ สอนการใช้งานเว็บไซต์ สร้างเว็บออนไลน์ด้วย opencart
ออกแบบเว็บไซต์ สอนการใช้งานเว็บไซต์ สร้างเว็บออนไลน์ด้วย opencart
ออกแบบเว็บไซต์ สอนการใช้งานเว็บไซต์ สร้างเว็บออนไลน์ด้วย opencart
ออกแบบเว็บไซต์ สอนการใช้งานเว็บไซต์ สร้างเว็บออนไลน์ด้วย opencart
ออกแบบเว็บไซต์ สอนการใช้งานเว็บไซต์ สร้างเว็บออนไลน์ด้วย opencart
ออกแบบเว็บไซต์
 
 
 
Website Service Internet Marketing Service Maintenance Service
นไลน์ด้วย opencart
ออกแบบเว็บไซต์ สอนการใช้งาน opencart

ห้ามมิให้ผู้ใด Copy บทความ และรูปภาพของทางเราโดยมิได้รับอนุญาตจากทีมงานหากพบเจอดำเนินคดีตามกฎหมายทันที ยกเว้นการแชร์ทาง Social Media

ออกแบบเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์